top of page

Privacyverklaring

Wij, MIKBook, onderdeel van StudioMIK, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden door ons op een verantwoorde en vertrouwelijke manier verwerkt.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt en/of u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

  • Naam

  • Achternaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Abonnementsvorm

  • Stripmaker / Lezer / Beide?
     

Doelen van verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verstrekken van onze diensten aan u
Het verbeteren van onze diensten en website
Het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen
Het uitschrijven voor nieuwsbrieven
Het tegengaan van misbruik.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraag

Payment Methods
bottom of page